Industri og automatisering
Du er her:
 
Produkter
 Exxact Installasjonsmateriell
 Installasjonsmateriell
 Installasjonssystemer (kanaler, grenstaver, gulvbokser etc.)
 Kabelfremføringsmateriell
 Spredenett Actassi
 Lavspenning - Elektrisk distribusjon
 Styresystem bygg og bolig
 MV - distribusjon og kontroll
 Industri og automatisering
 Deteksjon (fotoceller, givere, endebrytere mm)
 Maskinsikkerhet
 Betjeningsmateriell og lyskolonner
 Komplette motorstartere
 Motorvernbrytere
 Kontaktorer
 Motorvern/ termiske vern
 Reléer og tellere
 Termisk-magnetiske effektbrytere for styrestrøm
 Hoved- og sikkerhetsbrytere
 Servodrifter
 Mykstartere
 Frekvensomformere
 Tilbehør
 Nettfilter
 Utgangsfilter
 Bremsemotstand
 Display enhet
 Kommunikasjonskort
 Kommunikasjonstilbehør
 Enkoder interface kort
 "Controller inside" kort
 Altivar Maskin 12 (0,18 - 15 kW)
 Altivar Bygning 212 (0,18 - 15 kW)
 Altivar Maskin 31C (0,18 - 15 kW)
 Altivar Maskin ATV320
 Altivar Process 600 (0,75 - 315kW)
 Altivar Process 900 (0,75 - 315kW
 Altivar 21 HVAC (0,18 - 30 kW) (36) - Erstattet av ATV212
 Altivar 312 (0,18 - 15 kW) - Erstattet av ATV320
 Altivar 32 (0,18 - 15 kW) Erstattet av ATV320
 Altivar 61 HVAC (0,75 - 800 kW) - Erstattet av ATV600
 Altivar 71 (0,37 - 630 kW) - Erstattet av ATV900
 PLS-systemer
 I/O tilkoblingssystemer
 Distribuert I/O
 AS-Interface
 Operatørterminaler
 Industrielt ethernet
 Programvare
 Strømforsyninger
 Styrestrømstransformatorer
 Skinner og montasjemateriell
 Lastbrytere/sikkerhetsbrytere
 Rekkeklemmer og endehylser
 Sikringsutstyr
 Skap og kapslinger
 Byggautomasjon
 Sikkerhet, brann & nødlys
 EVlink: Ladeløsninger for El-bil
Klikk for å se undergrupper
* Ny / oppdatert

AC nettdrossel 4MH 10A


H686823
Art. nr: VW3A4552 EAN: 3389118066021
el-nummer: 4147484

Teknisk informasjon

Tekniske dataVerdi
produktspekterAltivar
Produkt eller komponent typeline/motor choke
kompatibilitetATV31CU22N4 - line choke - 1 per drive
ATV31CU22N4 - motor choke - 1 per drive
ATV31CU30N4 - line choke - 1 per drive
ATV31CU30N4 - motor choke - 1 per drive
ATV31CU40N4 - line choke - 1 per drive
ATV31CU40N4 - motor choke - 1 per drive
ATV61HU15M3 - line choke - 1 per drive
ATV61HU22M3 - line choke - 1 per drive
ATV61HU22N4 - line choke - 2 per drive
ATV61HU30N4 - line choke - 1 per drive
ATV61HU40N4 - line choke - 1 per drive
ATV61HU75Y - line choke - 1 per drive
ATV61WU22N4 - line choke - 1 per drive
ATV61WU22N4C - line choke - 1 per drive
ATV61WU30N4 - line choke - 1 per drive
ATV61WU30N4C - line choke - 1 per drive
ATV61WU40N4 - line choke - 1 per drive
ATV61WU40N4C - line choke - 2 per drive
ATV71HD55Y - line choke - 2 per drive
ATV71HD75Y - line choke - 1 per drive
ATV71HU15M3 - line choke - 1 per drive
ATV71HU22M3 - line choke - 1 per drive
ATV71HU22N4 - line choke - 1 per drive
ATV71HU30N4 - line choke - 1 per drive
ATV71HU40N4 - line choke - 1 per drive
ATV71PU22N4Z - line choke - 1 per drive
ATV71PU30N4Z - line choke - 1 per drive
ATV71PU40N4Z - line choke - 2 per drive
ATV71WU22N4 - line choke - 1 per drive
ATV71WU30N4 - line choke - 1 per drive
ATV71WU40N4 - line choke - 1 per drive
LXM05D17M3X - line choke - 1 per drive
LXM05D34N4 - line choke - 1 per drive
LXM05D57N4 - line choke - 1 per drive
ATV12H075F1 - motor choke - 1 per drive
ATV12H075M2 - motor choke - 1 per drive
ATV12H075M3 - motor choke - 1 per drive
ATV12HU15M2 - motor choke - 1 per drive
ATV12HU15M3 - motor choke - 1 per drive
ATV12P075M2 - motor choke - 1 per drive
ATV312HU11M3 - line choke - 1 per drive
ATV312HU15M3 - line choke - 1 per drive
ATV312HU22N4 - line choke - 1 per drive
ATV312HU30N4 - line choke - 1 per drive
ATV312HU40N4 - line choke - 1 per drive
ATV312HU40S6 - line choke - 1 per drive
ATV312HU55S6 - line choke - 1 per drive
ATV61HU40Y - line choke - 1 per drive
ATV61HU55Y - line choke - 1 per drive
ATV71HU40Y - line choke - 1 per drive
ATV71HU55S6X - line choke - 1 per drive
ATV312HU22N4 - motor choke - 1 per drive
ATV312HU30N4 - motor choke - 1 per drive
ATV312HU40N4 - motor choke - 1 per drive
ATV312HU40S6 - motor choke - 1 per drive
ATV312HU55S6 - motor choke - 1 per drive
ATV12P075M3 - motor choke - 1 per drive
ATV12PU15M3 - motor choke - 1 per drive
ATV61HU30S6X - line choke - 1 per drive
ATV61HU40S6X - line choke - 1 per drive
ATV61HU55S6X - line choke - 1 per drive
ATV71HU30S6X - line choke - 1 per drive
ATV71HU40S6X - line choke - 1 per drive
ATV32HU22N4 - motor choke - 1 per drive
ATV32HU30N4 - motor choke - 1 per drive
ATV32HU40N4 - motor choke - 1 per drive
ATV32HU22N4 - line choke - 1 per drive
ATV32HU30N4 - line choke - 1 per drive
ATV32HU40N4 - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV310 motor : 1.5 kW - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV310 motor : 2.2 kW - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV310 motor : 3 kW - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV310 motor : 2.2 kW - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV310 motor : 3 kW - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV310 motor : 4 kW - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV340 motor : 1.5 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV340 motor : 2.2 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV340 motor : 3 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV340 motor : 4 kW 380...480 V - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 2.2 kW 380...500 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 3 kW 380...500 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 4 kW 380...500 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.18 kW 200...240 V - single phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.37 kW 200...240 V - single phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.55 kW 200...240 V - single phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.75 kW 200...240 V - single phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 1.1 kW 200...240 V - single phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 1.5 kW 200...240 V - single phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.37 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.55 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.75 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 1.1 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 1.5 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 2.2 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 3 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 4 kW 380...500 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 1.1 kW 200...240 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 1.5 kW 200...240 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.18 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.37 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.55 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.75 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 1.1 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 1.5 kW 200...240 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 4 kW 525...600 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 0.75 kW 525...600 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 1.5 kW 525...600 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 2.2 kW 525...600 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 4 kW 525...600 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV320 motor : 5.5 kW 525...600 V - three phase - motor choke - 1 per drive
variable speed drive ATV630 motor : 5.5 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV630 motor : 7.5 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV930 motor : 5.5 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV930 motor : 7.5 kW 500...690 V - three phase - line choke - 1 per drive
variable speed drive ATV630 motor : 600 V - three phase - line choke - 5 hp - 1 per drive
variable speed drive ATV630 motor : 600 V - three phase - line choke - 7.5 hp - 1 per drive
variable speed drive ATV930 motor : 600 V - three phase - line choke - 5 hp - 1 per drive
variable speed drive ATV930 motor : 600 V - three phase - line choke - 7.5 hp - 1 per drive
antall faserTre-fase
Nettfrekvens50...60 Hz
serie kompatibilitetAltivar 12
Altivar 312
Altivar 61
Altivar 71
lexium 05
Altivar 32
Altivar 31C
Altivar 312 Solar
Altivar Easy 310
Lexium 62
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
applikasjonreduksjon av strømharmoniske
reduksjon av overspenninger på motorklemmene
verdien av induktans4 mH mH
[In] merkestrøm10 A A
Varmetap65 W W
max strøm1.65 x nominal current for 60 s
elektrisk tilkoblingklemme 2.5 mm2 / AWG 12, 0.4...0.6 N.m
standarderEN 50178
IEC 60076 (with HD398)
VDE 0160 nivå 1
spenningsfall ved merkelast5 % %
IP-gradIP00 (choke)
IP20 (terminaler)
miljødata3B1 i samsvar med IEC 721-3-3
3C2 i samsvar med IEC 721-3-3
3S1 i samsvar med IEC 721-3-3
Forurensninggrad2 i samsvar med EN 50178
Vibrasjonsmotstand1.5 mm peak to peak (f = 3...13 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13...200 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
støtmotstand15 gn for 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
relativ fuktighet0...95 % %
omgivelsestemperatur for drift> 45...< 55 °C med strømlastreduksjon på 2 % per °C
0...45 °C without current derating
omgivelsestemperatur for lagring-25...70 °C °C
elektrisk isolasjonsklasseklasse F
åpnings størrelse5.5 mm i samsvar med IEC 60664
leakage distance11.5 mm i samsvar med IEC 60664
operating altitude<= 1000 m without current derating
1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m
vekt3 kg kg
bredde130 mm mm
høyde155 mm mm
dybde90 mm mm
Handlekurv (handlekurvfunksjonen gjelder ikke byggautomasjon og sikkerhet)   Logg inn

<<< Tilbake